o nama   usluge   kontakt
english croatian dutch

•  Menadžment konzalting u turističkom i hotelskom sektoru
•  Savjetovanje i zastupanje poduzeća koja namjeravaju ulagati u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu
•  Savjetovanje neprofitnih i profitnih organizacija o pristupnim fondovima EU, USAID i drugim izvorima sredstava za financiranje projekataPružamo turističkim i hotelskim poduzećima i organizacijama širok spektar usluga sa ciljem poboljšanja poslovnih rezultata uzimajući u obzir individualne potrebe naših klijenata.

HOTELSKI I TURISTIČKI MENADŽMENT
  Menadžment
    • Izrada i implementacija prikladnog organizacijskog modela
• Implementacija standardnih pravila i procedura
• Strateško planiranje
• Procesni benchmarking

  Marketing
    Adria Partners za Vas prati nove trendove na turističkom tržištu i nudi inovativna rješenja za Vaš optimalni marketing miks.
    • Istraživanje tržišta i benchmarking
• Razvoj proizvoda i strategija pozicioniranja
• Izrada strateškog i operativnog marketing plana s izradom marketing budžeta
• Izrada mediaplana
• Razvoj promotivnih materijala (brošura, interaktivnih web stranica, logotipa, internog marketinga)
• Organizacija poslovnih prezentacija na turističkim sajmovima

  Upravljanje troškovima
    Adria Partners svojim klijentima nudi rješenja za postizanje visoke razine kvalitete usluga uz optimiranje troškova.
   

• Analiza troškova i benchmarking – usporedba s podacima industrije
• Uvođenje rješenja za smanjenje troškova
• Uvođenje optimalnog modela upravljanja zalihama
• Uvođenje pravila i procedura za nabavu
• Sudjelovanje u pregovorima sa dobavljačima, te izrada prijedloga ugovora
• Uvođenje modela praćenja nabave i prijema roba i usluga

     
   
optimalni troškovi + kvalitetna usluga = veća konkurentnost !!!

  Marketing turističkih destinacija
    • Istraživanje tržišta i benchmarking destinacije
• Razvoj proizvoda i pozicioniranje destinacije
• Izrada strateškog i operativnog marketing plana destinacije
• Izrada mediaplana
• Razvoj promotivnih materijala destinacije (brošura, interaktivnih web stranica, logotipa, internog marketinga)
• Organizacija inspekcijskih putovanja
• Organizacija poslovnih prezentacija na turističkim sajmovima

INVESTICIJSKI PROJEKTI
Adria Partners klijentima pruža podršku u razvoju investicijskog projekta od idejnog rješenja do otvorenja.
   

• Investicijska studija: Izrada financijske analize investicije, investicijsko planiranje i ocjena isplativosti
• Aproksimativni troškovnik i vremenski okvir izvedbe investicije
• Priprema izvršne faze investicije: poziv, ocjenjivanje, pregovori, odabir i prijedlog ugovora s izvođačima radova
• Korespondencija sa svim stranama u projektu, stalan nadzor nad budžetom i praćenje izvršenja zadanih rokova
• Koordinacija i organizacija tijekom svih faza investicijskog projekta
• Prikupljanje projektne dokumentacije potrebne za investiciju
• Pomoć pri osnivanju tvrtke
• Pre-opening menadžment (izrada organizacijskog modela, odabir i obuka zaposlenih, uvođenje standardnih pravila i
procedura, …)Adria Partners pomaže klijentima pokrenut novi poduzetnički projekt s pravim informacijama, savjetima i potporom u slijedećim poljima:

PODUZETNIČKI PROJEKTI
    • Pružanje tržišnih informacija
• Start-up podrška kod novih poslovnih projekata
• Izrada studije izvedivosti
Podrška kod investicijskih projekata (vidi usluge gore)
• Posredovanje između Vaše kompanije i potencijalnih partnera
• Prikupljanje projektne dokumentacije potrebne za investiciju
• Pomoć pri osnivanju tvrtke

NEKRETNINE
    Adria Partners pomaže investitorima pronaći odgovarajuću nekretninu i pruža podršku tijekom svih faza investicijskog projekta:
    • Pomoć pri pronalasku nekretnine
• Pravna pomoć
Podrška kod investicijskih projekata (vidi usluge gore)
• Organizacija i koordinacija obnove i izgradnje, te ugovaranje izvođača radova
• Prikupljanje projektne dokumentacije potrebne za investiciju
• Pomoć pri osnivanju tvrtkeAdria Partners pomaže tvrtkama i organizacijama kod pronalaženja i kandidiranja projekata koristeći međunarodne izvore financiranja:

    • Savjetovanje o pred-pristupnim fondovima Europske Unije, USAID i drugim potencijalnim izvorima
sredstava za Vaše ideje
• Suradnja kod definiranja koncepta projekta
• Izrada projektne dokumentacije u skladu sa zahtjevima natječaja
• Prikupljanje potrebne dokumentacije
• Pomoć pri realizaciji projekta
• Usluge prijevoda
 
 

Adria Partners © all rights reserved